Missie & Visie

Onze Missie

Bewegendwijzer is er voor volwassenen, jongeren  en alle kinderen vanaf 0 tot 18 jaar. De oefentherapeuten en kinderoefentherapeuten van Bewegendwijzer zetten zich in om de  hulpvraag te behandelen en problemen of moeilijkheden die u of uw kind ervaart tijdens het bewegen of uitvoeren van dagelijkse vaardigheden te verminderen, op te heffen of te voorkomen. Door onze werkwijze heeft iedereen  ongeacht de leeftijd de kans zich zo volledig mogelijk te ontwikkelen. Met als resultaat klachtenvrij en met plezier weer goed kunnen bewegen en voor kinderen weer goed kunnen meekomen op school in sport en spel  met leeftijdsgenootjes .

Onze Visie

Bewegendwijzer staat voorop als het gaat om het behandelen van volwassenen jongeren en kinderen met motorische problematiek. Wij vinden het erg belangrijk om goed te luisteren naar uw hulpvraag en samen te kijken hoe we het bewegen van u of uw kind kunnen verbeteren. Wij streven naar goede samenwerking met alle betrokkenen rondom u of uw kind, zodat aan de hulpvraag wordt voldaan. Dit waarborgt de kwaliteit van de behandelingen en zorg op maat.
Het is belangrijk om als therapeut op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen in het beroepsveld. Door middel van de PREM toetsten wij ons handelen en onze kwaliteit en delen onze kennis met derden. waarbij er kwalitatief hoogstaande zorg op maat wordt geleverd.