November actie: Gratis Houdingscheck

    Mocht u wel behoefte hebben aan een compleet onderzoek of is het advies uit de houdingscheck dat een oefentherapeutisch onderzoek wel wenselijk is, dan moet hiervoor een nieuwe afspraak gemaakt worden. De kosten van dit onderzoek vallen onder de aanvullende verzekering van uw ziektekosten- verzekering.