Hannenpoten of leesbaar handschrift?

Leren schrijven is saai en moeilijk! Waarom moet ik het nog leren? Op de middelbare school ga ik toch alles met een I-pad doen!
Hoe belangrijk is het (leren) schrijven nog in een computertijdperk? Deze vraag wordt ons vaak gesteld door kinderen, leerkrachten en ouders.
Leren schrijven, waarvoor is het nog nodig?
Ruim 30% van de kinderen in het basisonderwijs heeft moeite met het leren schrijven. Uit recent wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat schrijven, leren lezen en spellen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het niet (leesbaar en/of in tempo) kunnen schrijven heeft nadelige gevolgen voor het lezen, spelling en rekenen en daarmee de schoolprestaties en het zelfvertrouwen van uw kind.
Omdat er meer hersengebieden tegelijkertijd actief zijn wanneer je schrijft, wordt de stof beter ingeprent als je schrijft. Dit geldt dus ook voor het leren op de middelbare school, studie en werk. Het goed en leesbaar kunnen schrijven blijft dus ondanks de computer je hele leven belangrijk.

In groep 1 en 2 beginnen kinderen al met het voorbereidend schrijven. Hierbij kunt u denken aan het (na)tekenen van figuren. In groep 1 zullen deze figuren nog eenvoudig zijn, zoals het maken van strepen, schuine lijnen, vierkanten en het natekenen van sommige cijfers en letters. In deze groep is er nog meer aandacht voor de fijne motoriek zoals het knippen, vouwen, rijgen, kleuren en tekenen. In groep 2 worden de figuren al complexer, hierbij kunt u denken aan krullen, bogen, golven en lussen. Daarnaast kan uw kind al zijn of haar eigen naam schrijven. De voorwaarden voor het schrijven worden ook verder ontwikkeld, uw kind heeft een voorkeurshand en een goede pengreep. Als er in deze fase al problemen ontstaan is het zinvol om al een motorisch onderzoek te doen om verdere schrijfproblemen te voorkomen en voor een soepele overgang naar groep 3 .

In groep 3 leren kinderen de cijfers en de schrijfletters binnen de lijnen te schrijven. Hierbij is een goede pengreep van belang. Maar ook de schrijfhouding, papierligging, druk, richting en juiste vorming zijn van groot belang. Verderop in groep 3 gaan we ook aan elkaar schrijven waar richting en verbinding van groot belang zijn voor kloppende woorden. In groep 4 leert een kind aan elkaar schrijven in een hoger tempo. In groep 5 tot en met 8 gaat het werktempo verder omhoog en het kind moet dus steeds meer kunnen schrijven binnen een bepaalde tijd. De meest voorkomende problemen bij kinderen met schrijfproblemen zijn:

  • Een verkeerde pengreep
  • Moeite met het vormen van een letter
  • Pijn of vermoeidheid tijdens of na het tekenen, kleuren en/ of schrijven
  • Hard drukken op het papier of knijpen in de pen en/ of het potlood
  • Een onleesbaar of moeilijk leesbaar handschrift
  • Moeite met het verbinden van letters
  • Het schrijftempo is te hoog of te laag

Het schrijven is een complexe motorische vaardigheid. Het motorische deel speelt een grote rol bij het leren schrijven en is vaak het probleem bij schrijfproblematiek. Herkent u dit bij uw eigen kind, dan kan de Kinderoefentherapeut uw kind helpen.

U kunt uw kind bij ons zelf aanmelden voor onderzoek. Vaak gebeurt dit na advies van de leerkracht. Ook als u twijfelt of vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met de praktijk.

Wilt u weten of uw kind mogelijk problemen heeft met het (leren) schrijven?
Vul dan de checklist in of neem direct contact met ons op via het contactformulier .

Download hier de digitale checklist.