Verwijzing en Vergoeding

Verwijzing
U kunt bij ons terecht met een verwijzing van een arts (zoals een huisarts, specialist, bedrijfsarts).

DTO
Oefentherapie is nu ook direct toegankelijkheid. U kunt ook zonder verwijzing van de arts bij de oefentherapeut terecht. Wij doen dan een korte screening.

Vergoeding
Oefentherapie Cesar wordt voor kinderen van 0-18 jaar door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering vergoed.
Oefentherapie Cesar voor volwassenen vanaf 18 jaar wordt door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Kijkt u in uw zorgverzekeringspolis voor het precieze aantal vergoedingen dat uw verzekering vergoedt. U bent namelijk zelf verantwoordelijk voor de gemaakte kosten.

Debiteurenadministratie
De debiteurenadministratie van Mijke Mommers wordt verzorgt door uwnota.nl. De zorgverlener heeft haar vorderingen op patienten of op de wettelijke vertegenwoordiger van de patient, overgedragen aan uwnota.nl. Mocht u vragen hebben over een rekening of betaling hebben dan kunt u zich tot uwnota.nl, daartreft u een link aan waarin ook alle contakt gegevens vermeld staan.